close
تبلیغات در اینترنت
پیام زرتشت

loading...

والانما

نمایی از سخنان والا و شکوهمند

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با کمک به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/BxbTyUQk4G7UT_4w6G1G9w

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911

کانال تلگرامی اعلام حیوانات آسیب دیده و مصدوم و یا نیازمند پناه:

https://t.me/heyvanateasibdide


زیان حرص و طمع

بازدید : 111 07 / 04 / 1395 نظرات ()

ای خدای دانا، کسانی که از روی حرص و طمع، از پیام آشکار تو آزرده اند، حرص و طمع، آنان را از دیدار راستی باز میدارد.

O wise God, whom that are annoyed from your obvious message by their greed and covetousness, greed and covetousness will prevent them from meeting of truth

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

اندیشه رسوا

بازدید : 106 05 / 04 / 1395 نظرات ()

هرکس چه دروغگو باشد و چه راستگو، چه دانشمند باشد و چه بی دانش، آنچه در دل و در سر دارد را آشکار و رسوا میکند.

Everyone, lier or honest or schollar or unknowledged, will reveal everything which has in his heart and mind

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

فریب و خشم

بازدید : 111 03 / 04 / 1395 نظرات ()

آنان که دچار شک و تردید میشوند ، حقیقت را به درستی بازنمیشناسند، فریب میخورند و بدترین اندیشه را برمیگیرند و در نتیجه روی به خشم میبرند و زندگی مردم را به تباهی میکشانند.

Whom which are involve in doubt, will never know the truth exactly, they are deceived and choose the worst thought and at last turn to anger and will destroy peoples life

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

خوشبختی و بخشایش اهواریی

بازدید : 108 27 / 03 / 1395 نظرات ()

برای رسیدن به خوشبختی و بخشایش اهواریی، باید همگی شما ، ای خویشان و همسفران و یاران و همچنین شما ای دیوپرستان، روی به سوی خداوند آرید.

To reach prosperity and divining forgiveness, all of you, O relatives, fellow o travellers and friends and so you O devil worshiper turn to God

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

آموزش نیکی

بازدید : 99 18 / 03 / 1395 نظرات ()

هر چه را مرد یا زنی درست و خوب و شایسته دانست باید از روی روشن بینی به جای آورد و به دیگران نیز بیاموزد تا همه آن را به درستی انجام دهند.

What ever a man or woman percept good and proper should act it by clear o sightedness and learn it to others so that all do it properly

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

نیروی شایسته ایزدی

بازدید : 96 25 / 02 / 1395 نظرات ()

نیروی شایسته ایزدی بهترین موهبت و بخشایشی است که ریشه آسمانی و یزدانی دارد.

Deserved power of God is the best blessing and generosity which has a heavenly and Godlike root

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

بهترین نیک بختی

بازدید : 88 23 / 02 / 1395 نظرات ()

بهترین نیک بختی آن دانشی است که به وسیله کردارهای نیک در راه پیشرفت زندگی و جامعه بدست می آید.


The best prosperity is the knowledge that is obtained by good action for improvement of life and society

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

همکاری با بدباوران

بازدید : 92 22 / 02 / 1395 نظرات ()

همکاری و کار با بدباوران (اهریمن گرایان) از ارج شخص می کاهد، اینان ضد راستی و خشمگینانی هستند که خود محکومند.

Working with ill believers decreases honor of the person, They are an antitruth and angers which themselves are condemned

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

آرامش درونی

بازدید : 100 21 / 02 / 1395 نظرات ()

 کسی که آرامش درونی دارد، با دانش و گفتار و کردار و وجدانش، راستی را می افزاید.

Whome which has internal peace, with his knowledge, word, action and moral sence will increase the truth

Zoroasrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

خرد فزاینده خدایی

بازدید : 88 20 / 02 / 1395 نظرات ()

ما اندیشه و گفتار و کردار خود و جانوران و مردم خود را به خرد فزاینده خدایی می سپاریم.


We deposit people s animals and our thought, word and action to Gods increasing wisdom

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

کردار نیک

بازدید : 119 19 / 02 / 1395 نظرات ()

در نتیجه کردار نیک است که این جهان می بالد و پرورش می یابد. خداوند این زمین را آفریده که بر اثر کار و کوشش ما بپرورد و با ایمان ما، شادی و نیک بختی پدید آورد.

It is as a result of good action that this world boasts and brings up. God created this earth to be fostered by our action and effort and to create happiness and prosperity by faith

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

وسوسه های اهریمنی

بازدید : 106 18 / 02 / 1395 نظرات ()

 وسوسه های اهریمن مانع از آن است که راه بهتر را آشکارا ببینید و برگزینید.

 

Temptations are obstacles to see the better way obviously and choose it

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی